Juridisk bistand til medlemmene

Hvert medlem i SHF har rett på 1/2 times gratis innledende juridisk bistand per år.

Advokat Katrina Alford kan hjelpe den enkelte hytteeier der egne juridiske kunnskaper ikke strekker til. Erfaringen viser at det ofte oppstår tvistesaker og vanskelige vurderinger knyttet til hyttelivet. En starthjelp er innbakt i medlemskontingenten, men advokaten med lang erfaring fra Sandnes kommunes hyttepolitikk kan også videreføre saker, da på hytteeierens egen  bekostning.

Som forening har Sandnes hytteeierforening (SHF) opprettet er samarbeid med Advokat Katrina Alford i Stavangeradvokatene. Arbeidet har vært viktig for å kunne følge opp politiske og administrative prosesser knyttet opp mot Sandnes kommune. Gjennom dialogmøter og felles arenaer ansees SHF i dag som en instans som kommunen tar hensyn til.

Kontakt:

Telefon 51939966
Faks 51939967
Mobil 957 00 331
e-post post@stavangeradvokatene.no
Besøksadresse Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger
Postadresse Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger