Til orientering


SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune


Les mer


Hytteinformasjon fra Sandnes kommune

På denne siden fra Sandnes kommune vil Bymiljø legge ut relevant informasjon for deg som er hytteeier i Sandnes kommune.
Les mer


Utvidet hyttestørrelse ved godkjent vann og avløpsanlegg


Les mer


Strategiplan for fritidsbebyggelse


Les mer


Ny kontingent for 2016


Les mer


Ny foreningstruktur i Sandnes Hytteeierforening


Les mer


Kysten: Vår tapte fritidsarena?


Les mer


Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger


Les mer


Ny høringsfrist for kommuneplanen


Les mer


Uenig med Sandnes kommune om kloakk


Les mer