Til orientering


Nye arealgrenser for hytter Informasjonsmøte 1 april 2019 i Sandnes kommune


Les mer


Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019


Les mer


Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september


Les mer


Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen


Les mer


Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune


Les mer


Tilbud om hyttealarm til medlemmer i SHF


Les mer


Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding


Les mer


Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding


Les mer


SHF har gitt tilbakemelding til Sandnes kommune


Les mer


Hytteinformasjon fra Sandnes kommune

På denne siden fra Sandnes kommune vil Bymiljø legge ut relevant informasjon for deg som er hytteeier i Sandnes kommune.
Les mer