Til orientering


Dette gjør NHF i strømsaken -så langt


Les mer


Tilleggshøring kommuneplan 2023-38


Les mer


Gladnyhet for Velforeningene


Les mer


Ny kommuneplan i Sandnes


Les mer


Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen


Les mer


Informasjonsmøte om byggegrense til sjø 19. mars – utsatt grunnet fare for Corona smitte


Les mer


Nye arealgrenser for hytter Informasjonsmøte 1 april 2019 i Sandnes kommune


Les mer


Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019


Les mer


Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september


Les mer


Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen


Les mer