Tilbakemelding fra SHF til Sandnes Kommune pa Strategiplan