Supplerende kommentarer fra arbeidsmotet 16 januar