Forsiden
Ny kontingent for 2016

Ny kontingent for 2016

Styret i Sandnes hytteeierforening senker årskontingenten fra kr. 220,- til kr. 150,-

Ny foreningstruktur i Sandnes Hytteeierforening

Ny foreningstruktur i Sandnes Hytteeierforening

Styret i Sandnes Hytteeierforening har utarbeidet et forslag til en omlegging av SHFs foreningsstruktur.

Kysten: Vår tapte fritidsarena?

Kysten: Vår tapte fritidsarena?

Sandnes kommune er i ferd med å utarbeide en ny hyttepolitikk. Sandnes Hytteeierforening (SHF) ønsker å utfordre politikerne når det gjelder opplegget og gjennomføring av den nye hyttepolitikken. Erik Jarlsby, styremedlem i Sandnes Hytteeierforening har skrevet et innlegg til media for å belyse saken. Se vedlegg under for å lese hele innlegget.

Wirak ønsker seg et nytt

Wirak ønsker seg et nytt

På allmøtet tirsdag 25 august svarte politikerne fra de største partiene på hva de anser som god hyttepolitikk. De neste 4 år skal hyttepolitikken diskuteres og ordfører Wirak inviterte til dannelse av et hytteforum.

Nytt møte i Hytte- og friluftsforum i Sandnes kommune

Nytt møte i Hytte- og friluftsforum i Sandnes kommune

Første ordinære møte i forumet ble holdt 21.6.2016: Hytteforeningen hadde spilt inn flere konkrete saker, som eksempler på hvilke emner / områder vi var interessert i å ha dialog om på fremtidige møter.

Uenig med Sandnes kommune om kloakk

Uenig med Sandnes kommune om kloakk

Hyttefolk frykter de må bade i kloakk. Breivik Velforening frykter at kloakk skal tilgrise sjøen ved det populære hytteområdet nordøst i Sandnes kommune.

Kraftlinjer i Lutsivassdraget

Kraftlinjer i Lutsivassdraget

Bystyret i Sandnes føler seg hånet av Lyse/Statnett Stavanger Aftenblad hadde torsdag 4 februar 2015 en artikkel som tydeliggjør politikernes irritasjon overfor framgangsmåten til Lyse i området.

Ny brosjyre

Ny brosjyre

Sandnes Hytteeierforening har laget ny informasjonsbrojyre

Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger

Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger

Det er store variasjoner for mange hytteeiere med hensyn til beliggenhet og muligheter for rensing av kloakkvann. En arbeidsgruppe i SHF har sett nærmere på renseeffektivitet, alternative løsninger og kostnader knyttet til kloakkløsninger. I midten av juni leverte arbeidsgruppen sin innstilling til styret i SHF.

Ny høringsfrist for kommuneplanen

Ny høringsfrist for kommuneplanen

Kommunen har gått gjennom innspill som er kommet inn sommeren 2014 fra høringsinstansene og innarbeidet noen av disse i vedlagte reviderte kommuneplan. Kommunen ber nå kun om evt. innspill på de områdene som foreslås endret.